Kepala Bidang Kelembagaan menghadiri RAT Koperasi Kredit Artha Mandiri Tahun Buku 2019

Kepala Bidang Kami bersama PPKL mewakili Bapak Kadis memberikan Sambutan dan motivasi bagi para anggota Koperasi Kredit Artha Mandiri pada acara RAT Koperasi Kredit Artha Mandiri Tahun Buku 2019 bertempat di Aula Besar Rumah Khalawat Jalan Kubu Gunung Tegal Jaya.
Kopdit Artha Mandiri beranggotakan 882 orang dengan Aset 8,9 Milyar lebih.
Acara RAT juga dirangkaikan dengan pemilihan dan pelantikan pengurus baru periode 2020 – 2022, di mana semua pengurus lama terpilih kembali sebagai pengurus baru.
Pada kesempatan tersebut Kami juga mendorong pengurus baru agar melakukan terobosan bersama anggota untuk menambah jumlah anggota untuk memperluas pelayanan sesuai dengan jati diri koperasi simpan pinjam.